ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑγιοΥ ΙΩΑννΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

    Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἀνεγέρθηκε ἀπό τήν ἀείμνηστη Ἑλένη Κωστοπούλου στή μνήμη τοῦ συζύγου τῆς Ἰωάννου γιά νά καλύψει τίς λειτουργικές ἀνάγκες τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων τό ὁποῖον εἶχε συστήσει ἤδη ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1950. Ὁ Ναός εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς καί ἐγκαινιάσθηκε τήν 20η Ὀκτωβρίου 1974 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής κ. κ. Ἀγαθόνικο, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ἱδρύματος.

    Μετά τόν θάνατό της τό ἔτος 1987 τόσο τό ὀρφανοτροφεῖο ὅσο καί τό παρεκκλήσιο αὐτοῦ ὑπέπεσε σέ μαρασμό. Μέ πρωτοβουλία τοῦ Δήμου Παλλήνης οἱ κτηριακές ἐγκαταστάσεις τοῦ ἱδρύματος μετετράπησαν σέ Παιδικό Σταθμό ἐνῶ τό παρεκκλήσιο λόγω τῆς ἐγκατάλειψής του εἶχε ὑποστεῖ σοβαρές φθορές σέ βαθμό ἐπικίνδυνο γιά τήν ἀσφάλεια τῶν προσερχομένων πιστῶν.

    Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ ἐνοριακοῦ μας ναοῦ κατόπιν προφορικῆς ἀδείας του Σεβασμιωτάτου πρώην Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἀγαθονίκου ἀνέλαβε τήν φροντίδα τοῦ ἐν λόγω παρεκκλησίου καί μερίμνησε γιά τήν ἐκ βάθρων ἐπισκευή του, τήν ἁγιογράφισή του καί τόν πλήρη ἐξοπλισμό του.

    Κάθε Τρίτη ἀπό 23ης Σεπτεμβρίου ἕως 24ης Ἰουνίου στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τελεῖται ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία, ἐξυπηρετώντας λειτουργικά τους ἐνορίτες μας ποῦ κατοικοῦν στά πιό ἀπομακρυσμένα ὅρια τῆς ἐνορίας μας, ἀλλά κυρίως τά σαράντα περίπου νήπια ποῦ φιλοξενοῦνται στόν παρακείμενο Παιδικό Σταθμό τοῦ Δήμου Παλλήνης.

    Ὁ Ναός ἐκτός ἀπό τίς ἐπιτοίχιες ἁγιογραφίες εἶναι κοσμημένος μέ ἀρκετές φορητές εἰκόνες τῆς ἁγιασμένης μοναχῆς Θεοδώρας Δημαρχοπούλου, ἡ ὁποία εἶχε λάβει τήν μοναχική της  κουρά ἀπό τά ἁγιασμένα χέρια τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Αὐτή πρώτη μετά τήν ὀσιακή κοίμησή του ἁγιογράφησε τήν εἰκόνα του, ποῦ σήμερα βρίσκεται ἀκριβῶς πάνω ἀπό τόν τάφο του καί λιτανεύεται τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του στήν Αίγινα.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Από πολύ παλιά έχει καθοριστεί να εορτάζουμε κατά την επόμενη ημέρα των Αγίων Θεοφανείων, τη Σύναξη του Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, για τον λόγο ότι αξιώθηκε να βαπτίσει τον Ιησού Χριστό. Ο Τίμιος Πρόδρομος υπήρξε ο Όρθρος που ανήγγειλε τον ερχομό της ημέρας του Κυρίου. Ο Όρθρος που προηγήθηκε της ανατολής του Ηλίου της δικαιοσύνης. Έτσι τον ονομάζει ένας ύμνος των Θεοφανείων. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου». Ομιλεί το στόμα του Ασκητού. Ο χαρισματικός άνθρωπος που αναδείχθηκε «μείζων εν γεννητοίς γυναικών».

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κηρύσσει προδρομικά μέσα στην έρημο το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Ξαναθυμίζει τα προφητικά λόγια του Ησαΐου, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που βεβαίως αναφέρονται στο μεγάλο ερημίτη του Ιορδάνη. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κηρύσσει, με πέντε βαρυσήμαντες λέξεις, ότι θα διδάξει αργότερα ο Ιησούς: «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών». Λίγες σε αριθμό οι λέξεις του, αλλά βαριές σε δύναμη μαρτυρίας. Ο άγγελος της ερήμου προετοιμάζει τον ερχομό του Κυρίου και κηρύσσει συνοπτικά τις διαστάσεις του λυτρωτικού Του έργου. Το προδρομικό αυτό έργο του Ιωάννη καθαγιάζεται και επικυρώνεται από τον εν Τριάδι Θεό στο γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου.

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν αναμφίβολα μία ασκητική φυσιογνωμία, «είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερμάτινην περί την οσφύν αυτού, η δε τροφή αυτού ην ακρίδες και μέλι άγριον». Αυτό σημαίνει πως ο Ιωάννης ήταν συγχρόνως και πρόδρομος, αλλά και υπόσχεση όλων των Αγίων Ασκητών της χριστιανικής ερήμου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το βασικό έργο του Ιωάννη ήταν να αφυπνήσει τις συνειδήσεις των ακουόντων το κήρυγμά του και όχι να θωπεύσει τα αυτιά τους.

Το κήρυγμά του, κήρυγμα μετανοίας, σκόπευε στην συνειδητοποίηση και εξαγόρευση της ενοχής τους, των αμαρτιών τους. «Και εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι Ιεροσολυμίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ’ αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών». Η αμαρτία, η φωνή του αγγέλου της ερήμου, είναι η ίδια η φωνή της Εκκλησίας που βοηθάει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία μέσα στην ξερή και άνυδρη έρημο του παρόντος κόσμου. Η Εκκλησία μας καλεί στην σημερινή εορτή να ακούσουμε την «φωνή βοώντος εν τη ερήμω…» και να προετοιμάσουμε όλοι μας «την οδόν Κυρίου», για να εξανθήσει η έρημος που ζούμε και λέγεται σύγχρονη κοινωνία και ο καθένας μας να βιώσει το βαθύτερο και πολυδύναμο νόημά της με το «απελθείν» όχι σε τόπο έρημο, έξω του κόσμου, αλλά «απελθείν εις ερημίαν των παθών του». Όμως, την ημέρα αυτή εορτάζουμε και το γεγονός της μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη της τιμίας Χειρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που έγινε κατά τον ακόλουθο τρόπο: Όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μετέβη στην πόλη Σεβαστή, στην οποία είχε ενταφιαστεί το τίμιο λείψανο του Προδρόμου, παρέλαβε από τον τάφο την δεξιά Χείρα του Αγίου Ιωάννου και την μετέφερε στην Αντιόχεια. Δια της δεξιάς Χειρός του Προδρόμου γίνονταν στην Αντιόχεια πολλά θαύματα.

Λέγεται μάλιστα ότι κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο Επίσκοπος ανύψωνε και την τίμια Χείρα. Την ώρα της ανυψώσεως άλλοτε εκτεινόταν και άλλοτε συστελλόταν. Με την έκτασή της δήλωνε ευφορία καρπών, ενώ με την συστολή της δήλωνε ανέχεια και φτώχεια. Για το λόγο αυτό πολλοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου επιθυμούσαν να την πάρουν και, κυρίως, οι Κωνσταντίνος και Ρωμανός οι Πορφυρογέννητοι.

Έτσι λοιπόν, κατά την περίοδο που διετέλεσαν αυτοκράτορες αυτοί οι δύο, κάποιος Διάκονος της Εκκλησίας των Αντιοχέων, Ιώβ ονομαζόμενος, ένα βράδυ, που κατά την παράδοση οι χριστιανοί ετελούσαν την ακολουθία του Αγιασμού, άρπαξε την Αγία Χείρα του Προδρόμου και την μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο φιλόχριστος αυτοκράτορας, αφού την ασπάστηκε με πολύ σεβασμό, την τοποθέτησε στα βασιλικά ανάκτορα.

Η σύναξη των πιστών, σε ανάμνηση του γεγονότος της μετακομιδής της τιμίας Χείρας του Προδρόμου στην Κωνσταντινούπολη, ετελείτο στην περιοχή του Φορακίου (ή Σφωρακίου).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων· σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Επαφή

Αγ. Τρύφωνας Παλλήνης

agtrifonas@yahoo.gr

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε´ 10, Παλλήνη T.K.: 15352

Τηλ.: 210-6665493
Fax: 210-6665493

Αναζήτηση στο site

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode