ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ)

 

Στήν εἴσοδο τῆς πόλεως καί στό κοιμητήριο αὐτῆς δεσπόζει παλαιό παρεκκλήσιο ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μᾶς Ἁγίου Ἀθανασίου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ὁ ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου εἰκάζεται ἀπό τήν λιθοδομή του ὅτι εἶναι σύγχρονος μέ αὐτόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί εἶναι ρυθμοῦ μονόκλιτης βασιλικῆς.

Ἡ περιοχή ποῦ γειτνιάζει τοῦ κοιμητηρίου μέχρι τά σύνορα αὐτῆς μέ τήν Ἀνθοῦσα ἔχει πάρει τό ὄνομά της ἀπό τό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί ἴσως αὐτό φανερώνει, ὅτι μᾶλλον ὁ ναός προϋπῆρχε τοῦ κοιμητηρίου.

Τό ἔτος 2011 ὁ εὐσεβής ἐνορίτης μᾶς καὶ ἐκκλησιαστικὸς σύμβουλος κ. Παναγιώτης Νικ. Παπαϊωάννου θέλησε μέ δικές του δαπάνες νά ἀνακαινισθεῖ ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ἀμέσως τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἀπεδέχθη τήν δωρεά καί κινητοποίησε τόν ἀπαιτούμενο τεχνικό μηχανισμό γιά νά ὑλοποιηθεῖ ἡ ἐπιθυμία τοῦ δωρητοῦ.

Ἐξωτερικά, ἀκολουθήθηκε τό πρότυπό του ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἀποκολλήθηκαν οἱ σοβάδες καί ἔγινε ἁρμολόγηση τῆς ἀρχικῆς λιθοδομῆς γιά νά ἐμφαίνεται ἡ παλαιότητα τοῦ παρεκκλησίου. Ἀποκαταστάθηκε ἡ ἐπικεράμωσή του καί δαπεδοστρώθηκε μέ πέτρα ὁ αὔλειος χῶρος του.

Ἐσωτερικά, ἀφαιρέθηκαν τά σύγχρονα πλακίδια ποῦ εἶχαν προσφάτως τοποθετηθεῖ καί ἐπενδύθηκε τό δάπεδο μέ μαρμάρινες πλάκες σέ διχρωμία ἀπό μάρμαρα τοῦ Πεντελικοῦ ὅρους καί τοῦ Κοκκιναρᾶ. Ἐπισκευάσθηκε τό λιτό ξύλινο τέμπλο του καί ἐξοπλίσθηκε μέ τά ἀπαιτούμενα ἱερά σκεύη καί ἱερά ἀντικείμενα γιά νά ἀποδοθεῖ καί πάλι ὁ ναός στή κοινή λατρεία. Τὸ ἔτος 2012 μὲ τὴν συνδρομὴ πολλῶν ἐνοριτῶν μας ἁγιογραφήθηκε πλήρως ἀπὸ τὸν συμπολίτη μας ἁγιογράφο κ. Ἄγγελο Ἀλιμπέρτη.

Καθιερώσαμε ὡς ἐπίσημη πανήγυρη τήν 2α Μαΐου ἑκάστου ἔτους, ὅπου ἡ Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τήν ἀνακομιδή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἐν Ἁγίοις Πατρός ἠμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου μέ πανηγυρικό ἑσπερινό τήν παραμονή καί πανηγυρικό ὄρθρο καί θεία λειτουργία τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα. Μετά τό πέρας αὐτῆς τελεῖται καί τό κτητορικό μνημόσυνο γιά τούς ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένους ἱερεῖς, ἐπιτρόπους συνδρομητές καί ἀνακαινιστές τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί τῶν παρεκκλησίων αὐτοῦ ἀλλά καί γιά τούς ἀναπαυομένους χριστιανούς στό κοιμητήριο τῆς πόλεως.

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε κατά το έτος 295 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια από Χριστιανούς γονείς. Έτυχε επιμελημένης εκπαιδεύσεως φιλοσοφικής και θεολογικής. Κατά τη νεανική του ηλικία συνδέθηκε με τον Μέγα Αντώνιο και ασκήτευσε μαζί του στην έρημο.

Στην αρχή χειροθετήθηκε αναγνώστης της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας και το 318 μ.Χ. ήταν ήδη διάκονος. Το έτος 325 μ.Χ. συνοδεύει τον γέροντα Πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο στη Νίκαια, όπου συγκλήθηκε η Α’ Οικουμενική Σύνοδος, «του χορού των διακόνων ηγούμενος». Εκεί, χάρη στη μόρφωσή του και μάλιστα στη θερμουργό και ακλόνητη πίστη του, αναδείχθηκε ένας από τους θαρραλέους αγωνιστές κατά της αιρέσεως του Αρείου. Μάλιστα δε, όπως αποφάνθηκε η εν Αλεξανδρεία Σύνοδος του 399 μ.Χ., κυρίως ο Αθανάσιος «την νόσον του Αρειανισμού έστησεν». Κανένας, ίσως, άλλος από τους Πατέρες και Διδασκάλους της Εκκλησίας, της περιόδου εκείνης, δεν αντιμετώπισε τόσο σπουδαία εκκλησιαστικά και θεμελιώδη προβλήματα της Εκκλησίας, όπως ήταν τα περί Θεού, κόσμου, ανθρώπου, δημιουργίας, τριαδολογίας, ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, σωτηρίας, χριστολογίας, πνευματολογίας, Οικουμενικής Συνόδου κ.α.

Η φήμη του Αθανασίου εδραιώθηκε τόσο πολύ κατά τη Σύνοδο της Νίκαιας, ώστε μετά από λίγο, όταν πέθανε ο γέροντας Πατριάρχης Αλεξανδρείας Αλέξανδρος (κοιμήθηκε 17 Απριλίου 328 μ.Χ.), εξελέγη Επίσκοπος Αλεξανδρείας πιθανότατα τον ίδιο χρόνο.

Ο Μέγας Αθανάσιος, κατά τα 46 έτη της αρχιερατείας του, υπήρξε ο στύλος της Εκκλησίας και ο κατ’ εξοχήν Πατήρ της Ορθοδοξίας. Μερίμνησε δραστήρια για την οργάνωση της Εκκλησίας του. Περιηγούμενος την επαρχία του, μετέβη στη Θηβαΐδα, την Πεντάπολη, την Κάτω Αίγυπτο για να δει από κοντά τις ανάγκες του ποιμνίου του, το οποίο τον υποδεχόταν παντού με ενθουσιασμό. Εγκαθιστούσε στις διάφορες πόλεις άξιους και ικανούς Επισκόπους, μεταξύ των οποίων και τον Άγιο Φρουμέντιο (τιμάται 30 Νοεμβρίου), τον οποίο χειροτόνησε Επίσκοπο Αξώμης.

Η Εκκλησία πολύ νωρίς του απένειμε τον τίτλο του Μεγάλου Πατρός αυτής. Είναι εκείνος που διαισθάνθηκε και αντιλήφθηκε άριστα τις λεπτεπίλεπτες σχέσεις αλληλεξαρτήσεως των επί μέρους αληθειών της πίστεως, οι οποίες στη σκέψη του αποτελούν τμήματα μιας και της αυτής αλήθειας, ώστε η πλάνη περί την μία επί μέρους αλήθεια, να συνεπάγεται αναπότρεπτα την ανατροπή ολόκληρου του συστήματος της χριστιανικής διδασκαλίας και την δημιουργία αιρέσεως.

Αλλά ο Άγιος και με τον καθόλου βίο του, απέδειξε το ενάρετο και το ευσεβές του ήθους αυτού σε τέτοιο βαθμό, ώστε το όνομά ου να αποβεί ταυτόσημο προς την αρετή. Γι’ αυτό λέγει επιγραμματικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός : «Αθανάσιον επαίνων, αρετήν επαινέσομαι, ταύτον γαρ εκείνόν τε ειπείν και αρετήν επαινέσαι». Ο Άγιος Γρηγόριος συνεχίζοντας παρατηρεί ότι ο Μέγας Αθανάσιος έγινε κατ’ εξοχήν δέκτης του θείου φωτισμού, έφθασε σε ύψος βιβλικών προσώπων και ίσως μάλιστα κάποια από αυτά να υπερέβαλε, γιατί κυριολεκτικά ενώθηκε και έγινε ένα με το θείο φως. Και έτσι μόνο κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κακοδοξίες των αιρετικών της εποχής του.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατῄσχυνας Ἄρειον· Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τὸ μέγα ἔλεος.

 

Επαφή

Αγ. Τρύφωνας Παλλήνης

agtrifonas@yahoo.gr

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε´ 10, Παλλήνη T.K.: 15352

Τηλ.: 210-6665493
Fax: 210-6665493

Αναζήτηση στο site

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode