Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

2014-10-21 16:05

    Ξεχωριστὴ θέση στὴ ζωὴ τῆς πόλης καὶ τῆς ἐνορίας μας κατέχει ἡ ἑορτὴ τοῦ πολιούχου καὶ προστάτου Ἁγίου μας, Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Τρύφωνος. Οἱ ἑτοιμασίες γιὰ τὴν πανήγυρη εἶναι κάθε χρόνο ἰδιαίτερες καὶ οἱ πνευματικὲς χαρὲς ποὺ ἀπολαμβάνουμε ἀπὸ αὐτὴ ἀνεπανάληπτες. Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ τιμὴ καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ λαοῦ τῆς πόλης μας πρὸς τὸν Ἅγιο Τρύφωνα, ἀφοῦ σὲ καιροὺς χαλεποὺς καὶ δύσκολους κατάφεραν νὰ ἀνεγείρουν μεγαλοπρεπὴ ἱερὸ ναὸ πρὸς τιμὴν του (τὸν μεγαλύτερο σὲ ἔκταση ναὸ στὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ) καὶ νὰ καθιερώσουν ἔστω καὶ ἄτυπα, ἡ ἡμέρα τῆς μνήμης του νὰ εἶναι ἀργία γιὰ τὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες καὶ τὰ σχολεῖα.

    Ἡ ἀνάδειξη τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος ὡς πολιούχου ἁγίου μας ἔχει τὴν ἀφετηρία της στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνα. Ὅπως ἀναφέρεται ἀπὸ μαρτυρίες παλαιῶν κατοίκων, κάποιος Ἱεροκήρυκας ποὺ περιόδευε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν ἑνιαία τότε Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ἐνέπνευσε στοὺς χωρικούς του λεγομένου χωρίου «Χαρβάτι» νὰ τιμοῦν καὶ νὰ εὐλαβοῦνται ἰδιαίτερα τὸν ἅγιο Τρύφωνα, ἀφοῦ ἦταν ὁ προστάτης τῶν ἀμπελουργῶν καὶ γενικότερα τῶν γεωργῶν καὶ ἀφοῦ ἡ περιοχή μας τότε ἦταν κατάφυτη ἀπὸ ἀμπελῶνες καὶ ἀπὸ πάσης φύσεως γεωργικὲς καλλιέργειες. Θέσπισε δὲ νὰ τελεῖται κάθε 1η  τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου πανήγυρη  στὸν τότε ἰδιόκτητο ναὸ τῆς οἰκογενείας Καλλιφρονᾶ καὶ μετέπειτα  πρῶτο ἐνοριακό μας ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

    Ἐνθυμοῦνται δὲ οἱ παλαιότεροι, ὅτι μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς Λιτανείας τῆς ἐφέστιας Ἱερᾶς Εἰκόνος ποὺ οἱ χωρικοὶ κατασκεύασαν μὲ τὰ πενιχρά τους εἰσοδήματα στὶς  23  Ἰανουαρίου τοῦ  1917  ὅπως ἀναγράφεται στὴν πίσω πλευρά της καὶ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου ποὺ ὁ πρῶτος ἱερέας μας μακαριστὸς π. Νικόλαος Λυμπεραῖος διέθετε ὡς εὐλογία καὶ θησαυρὸ πολύτιμο, τελοῦσαν πανηγυρικὰ τὸν καθιερωμένο ἁγιασμὸ τῆς πρώτης τοῦ μήνα μὲ τὴν εἰδικὴ εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος ποὺ ἀναγράφεται στὸ Μέγα Εὐχολόγιο: «εἰς χωράφια, ἢ κήπους, ἢ ἀμπελῶνες, ὅταν συμβῇ βλάπτεσθαι ὑπὸ ἑρπετῶν καὶ ἄλλων εἰδῶν».

    Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ πίστη τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ ἦταν τόσο ἰσχυρή, ποὺ ἐδίωκαν φυτικὲς ἀσθένειες καὶ βλαβερὰ ζιζάνια μὲ τὸ ἁγιασμένο νερὸ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὄχι μὲ τὰ καρκινογόνα φυτοφάρμακα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, ποὺ μολύνουν τὸ φυσικό μας περιβάλλον καὶ ἐξολοθρεύουν τελικὰ ἀντὶ τὰ βλαβερὰ ζιζάνια, τὸν ἴδιο τὸν καλλιεργητὴ καὶ γενικότερα τὸν ἄνθρωπο. Ἐνθυμοῦνται ἐπίσης οἱ παλαιότεροι, ὅτι κάποια ἐποχὴ ἀπείλησαν τοὺς ἀμπελῶνες τῆς περιοχῆς σμήνη ἀπὸ ἀκρίδες καὶ οἱ εὐλαβεῖς κάτοικοι μὲ προεξάρχοντα τὸν πνευματικό τους πατέρα, τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ, τέλεσαν ἁγιασμὸ καὶ λιτάνευσαν τὴν ἱερὰ εἰκόνα καὶ τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου μὲ θερμὴ πίστη καὶ προσευχή, ὥστε νὰ ἀπαλλαχτοῦν ἀπὸ τὴν ἀκρίδα καὶ νὰ γλιτώσουν τοὺς ἀμπελῶνες τους ἀπὸ βέβαιη καταστροφή.

    Ὅταν τὸ ἔτος 1936 δημιουργήθηκε ἡ ἐνορία μας, κάθε 1η  Φεβρουαρίου προσερχόταν καὶ πανηγυρικὰ τελοῦσε τὴν Θ. Λειτουργία ὁ τότε Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος Ἰάκωβος Βαβανάτσος,  ἀλλὰ καὶ οἱ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν Μητροπολίτες Νικόδημος καὶ Ἀγαθόνικος. Τὸ 1962 ξεκίνησαν φιλότιμες προσπάθειες ἀπὸ τὴν τότε ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ νὰ ἀνεγερθεῖ μεγαλύτερος ἱερὸς ναός, καθὼς προέβλεπαν τὴν πληθυσμιακὴ ἐξέλιξη τῆς περιοχῆς. Μέχρι τὸ 1986 ποὺ τελέστηκαν τὰ θυρανοίξια τοῦ νέου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Παλλήνης, οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι τιμοῦσαν τὸν πολιοῦχο καὶ προστάτη τους στὸν παλαιὸ ἱερὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

    Τὴν 27η Μαΐου τοῦ 1990 τελοῦνται μὲ πανηγυρικὴ μεγαλοπρέπεια τὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου ναοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου μας,  ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Γέροντα Μητροπολίτη μας κ. Ἀγαθόνικο καὶ μὲ τὴν πάνδημη συμμετοχὴ κλήρου καὶ λαοῦ ἀπὸ πολλὲς περιοχὲς τῶν Μεσογείων. Ξεχωριστὴ στιγμὴ γιὰ τὴν πόλη μᾶς ἀπετέλεσε καὶ ἡ ὑποδοχὴ μέρους τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ ἁγίου μας, μεταφερθεῖσα τὴν 29η  Ἰανουαρίου τοῦ 2000 ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Λάμπης καὶ Σφακίων καὶ ἡ ὁποία παρέμεινε καὶ ἐκτέθηκε σὲ προσκύνηση μέχρι τὴν 2α   Φεβρουαρίου τοῦ 2000.

    Ἡ γνωριμία καὶ ἡ κοινωνία μὲ τοὺς ἁγίους μας ἀναδεικνύει πολλὲς φορές, ὅτι ἡ ἁγιότητα δὲν εἶναι ἀπλησίαστος πόθος γιὰ μᾶς τοὺς πιστούς, ἀλλὰ παραχώρηση Θεοῦ μετὰ ἀπὸ δύσκολο μὲν ἀλλὰ πολὺ ὡραῖο πνευματικὸ ἀγῶνα. Μέσα ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ μοῦ δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ καταγράψω, ὅτι στὴν ἑντεκάχρονη ἱερατική μου διακονία στὴν ἐνορία μας ἔμαθα ἢ ἄκουσα ἀπὸ μεγαλύτερους σὲ ἡλικία κατοίκους, ποὺ ἄλλοι ἤδη ἀπολαμβάνουν τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια ζωὴ κοντὰ στὸν προστάτη ἅγιό μας καὶ ἄλλοι μᾶς μεταδίδουν ἀκόμη τὴν σοφὴ καὶ ἔμπειρη πληροφόρηση, γιὰ ὅσα ἐμεῖς δυστυχῶς δὲν προλάβαμε νὰ ζήσουμε στὴν ὄμορφη Παλλήνη ποὺ κάποτε τὴν ἀποκαλοῦσαν Χαρβάτι.  

    Συνοψίζοντας, θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω κάθε εἰσερχόμενο στήν ἰστοσελίδα μας νὰ εἰσέλθει καὶ στὴν ὑποσελίδα μὲ τὴν σύντομη βιογραφία τοῦ ἁγίου Τρύφωνος ἀπὸ τὸν συναξαριστὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ γνωρίσει καλλίτερα τὸ δεκαπεντάχρονο ἐκεῖνο παιδί, ποὺ γενναῖα ὁμολόγησε τὸν Χριστὸ καὶ ἔχυσε τὸ αἷμα τοῦ γι’ Αὐτὸν καὶ ποὺ οἱ πρόγονοί μας τὸν ἐπέλεξαν ὡς προστάτη ἅγιό μας. Ἐμεῖς σήμερα ὀφείλουμε μὲ περισσὴ εὐλάβεια νὰ τὸν τιμοῦμε ὡς ἔφορο τῆς ζωῆς μας καὶ ὡς πολιοῦχο ἅγιό της πόλης μας.

Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Σχίζας 

 

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode